Skip to main content

Disclaimer

Op deze website wordt u enige algemene informatie verstrekt over de diensten van Walsweer Bouw & Advies BV.

Walsweer Bouw & Advies BV heeft deze website met zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de aangeboden informatie op ieder moment volledig juist, compleet en actueel is. Behoudens opzet of grove schuld aanvaardt Walsweer Bouw & Advies BV geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het vertrouwen op, gebruikmaking van of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Aan de informatie en prijzen die op de website worden vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van Walsweer Bouw & Advies BV, (pagina’s van) deze website elektronisch of op andere wijze te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (pagina’s van) deze website aan te brengen. Walsweer Bouw & Advies BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele websites van derden welke op enige wijze gelinkt zijn met (een pagina van) de website van Walsweer Bouw & Advies BV.

Verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden van Walsweer Bouw & Advies BV die ook op deze website van toepassing zijn.

Wanneer u problemen ondervindt met de werking van deze website, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte wilt stellen. Dit kunt u doen door een email met een omschrijving van het probleem te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij proberen het probleem dan zo spoedig mogelijk op te lossen.